Ydelser

Ydelser

Vi tilbyder en firmapensionsordning, som er nøje tilpasset de aktuelle behov samt ønsker og som løbende kan ændres.

Forsikringsdelen vil erfaringsmæssigt ofte bestå af følgende dækninger:

  • Tab af erhvervsevne dækning (Du sikrer dig økonomisk, hvis du er syg i en længerevarende periode*)
  • Kritiske sygdomme (Får du stillet en diagnose på kritisk sygdom*, vil du modtage et engangsbeløb, som et slags “plaster på såret” dækning)
  • Livsforsikring (Ved din død, vil forsikringen blive udbetalt til den eller dem du måtte ønske*)
  • Sundhedsforsikring (Hjælper dig med at komme hurtigt tilbage efter en behandling/operation på f.eks. et privathospital*)

Der er andre forsikringer end ovenstående, som typisk er påkrævet i forbindelse med overenskomstmæssige pensionsordning.

Vi sørger naturligvis for, at alle relevante og påkrævede forsikringsdækninger opfylder overenskomstens minimumskrav.

*) Jf. de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser.

da_DKDansk